Kokybės politika Spausdinti
Parašė Administrator   
Penktadienis, 15 Sausis 2010 13:37

UAB „Greitista“ turi brandžią patirtį vystant statybinę veiklą, profesionalumas ir patikimumas – organizacijos veiklos pamatas.
Bendrovė sėkmingai vykdo sudėtingus projektus, naudoja tik kokybiškas ir saugias medžiagas, visada klientui pateikia tik išbaigtą ir kokybišką produktą. Vienas svarbiausių organizacijos tikslų – dirbti patikimai, sparčiai ir kokybiškai.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDUOTYS

  • Nuolat tobulėti, klientams suteikti tik aukščiausios kokybės paslaugas.
  • Numatyti klientų poreikius ir lūkesčius, jų įgyvendinimui pateikti racionalius bei saugos ir ekologijos požiūriu pažangius inžinierinius sprendimus.
  • Tobulinti statybos technologijas, diegti pažangias technines naujoves.
  • Identifikuoti galimus pavojus, vertinti ir valdyti profesinę riziką, vykdyti nelaimingų atsitikimų, avarijų ir profesinių ligų prevenciją.
  • Valdyti ir mažinti organizacijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai, vykdyti taršos prevenciją – pagal galimybes taupyti gamtinius ir energetinius išteklius, mažinti emisijas į atmosferą, skatinti susidarančių atliekų antrinį panaudojimą.
  • Užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, socialines garantijas.
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, aplinkosaugą bei saugą ir sveiktą.
  • Užtikrinti LR teisinių ir kitų įsipareigojimų vykdymą.
  • Siekti nuolatinio darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo.


Šių siekių įgyvendinimui UAB „Greitista“ įdiegė ir nuolat tobulina integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus.

UAB „Greitista“ kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveiktos politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys dirbantys organizacijos pavedimu supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama.

Direktorius Egidijus Sekorskas


Atnaujinta Ketvirtadienis, 04 Vasaris 2010 12:36